• WBSn-2450-I là thiết bị phát trong nhà dựa trên 2 sóng hoạt động đồng thời băng tần 2.4 ghz và 5.0 ghz. Có thể sử dụng băng tần 2.4 Ghz cho truy cập trong nhà và băng tần 5 ghz để cho sự truy cập trong nhà khác hoặc là đường truyền backhaul.
  - Tốc độ truyền dữ liệu lên tới Gigabit và vùng phủ được mở rộng: với công nghệ đáp ứng thích nghi Beamforming có thể tăng độ phân cực phân chia độ lợi anten (HGDP)
  - Vùng phủ Wifi lớn: thiết kế cho độ tin cậy cao và hiệu năng quản lí.
  - Hệ thống tích hợp đa dạng: bao gồm chức năng định tuyến, tích hợp quản lí truy cập, bảo mật 802.11x, giao diện RADIUS.
  - Môi trường thân thiện: tiêu thụ điện năng thấp, thiết kế giao diện thông minh đơn giản và phù hợp với chuẩn công nghệ xanh...

 • WBSn-2450-S là thiết bị phát sóng 2 băng tần (2.4 và 5Ghz) 3 luồng dữ liệu và 6 radio phủ 120 độ. Phù hợp cho cả hai băng tần sử dụng để truy cập Wifi và yêu cầu phủ 120 độ.( như phủ sóng một tòa nhà)

  - WBSn là trạm phát hai băng tần, công nghệ Beamforming, chuẩn 802.11n 3x3:3 MIMO hoạt động ở 2.4 ghz và 5.0 ghz đồng thời, anten đẳng hướng sector, ngõ vào PoE, phù hợp FCC/TUV.
  - Tổng công suất EIRP 48 dbm(2.4Ghz) và 48 dBm (5.0Ghz).
  - Chuẩn môi trường IP 68
  - Dung lượng tổng lên tới 900Mbps...
 • WBSn-2450-O là thiết bị phát sóng 2 băng tần (2.4 và 5Ghz) 3 luồng dữ liệu và 6 radio phủ 360 độ. Phù hợp cho cả hai băng tần sử dụng để truy cập Wifi và yêu cầu phủ 360 độ.
  - WBSn là trạm phát hai băng tần, công nghệ Beamforming, chuẩn 802.11n 3x3:3 MIMO hoạt động ở 2.4 ghz và 5.0 ghz đồng thời, anten đa hướng omni, ngõ vào PoE, phù hợp FCC/TUV.
  - Tổng công suất EIRP 43 dbm(2.4Ghz) và 43 dBm (5.0Ghz).
  - Chuẩn môi trường IP 68...
 • WBSn – 2400-S là thiết bị phát sóng anten tích hợp gồm 3 anten với 3 sóng phủ 120 độ

  - WBSn, tích hợp công nghệ Beamforming đa luồng và chuẩn MIMO 3x3:3 802.11n hoạt động ở băng tần 2.4Ghz, 3 cây anten đẳng hưởng Sector, ngõ vào PoE, phù hợp FCC/TUV.

  - Tổng công suất EIRP 48 dBm.

  - Chuẩn môi trường IP 68.

  - Dung lương tổng lên tới 450Mbps...

 • WBSn – 2400-O là thiết bị phát sóng tích hợp gồm 3 anten với 3 sóng phủ 360o 
  - WBSn, tích hợp công nghệ Beamforming đa luồng và chuẩn MIMO 3x3:3 802.11n hoạt động ở băng tần 2.4Ghz, 3 cây anten đa hưởng Omni, ngõ vào PoE, phù hợp FCC/TUV.
  - Tổng công suất EIRP 43 dBm.
  - Chuẩn môi trường IP 68.
  - Dung lương tổng lên tới 450Mbps.
  - Số lượng user 250 tùy theo độ rộng kênh...