•  

   Mã sản phẩm
   AP-5158081
   Tần số hoạt động
   5.15 - 5.85GHz
   Độ lơiị
   18dBi
   Công suất
   50W
   VSWR  £ 1.5
   Góc rộng chùm ănten
   Phương đứng 18°± 3°
   Phương ngang
   18°± 3°
   Kích thước           
   190 x 190x 30mm 
   Độ điều chỉnh     
   0°
   Chống sét
   Nối đất
   Khối lượng  750g
   Chuẩn kết nối
   N Female
   Nhiệt độ
   -40 - + 60°C
   Độ ẩm
   20% - 95%RH    
   Phân cực
   V/H
   Chất liệu vỏ
   UV-Resistance ABS
   Trở kháng đầu vào           
   50Ω
 •  Mã sản phẩm
   AOM-24018
   Tần số hoạt động
   2.4 - 2.5GHz
   Độ lơi
   18dBi
   Công suất
   20W
   VSWR  £ 1.7
   Góc rộng chùm ănten             
   Phương đứng 17°± 2°
   Phương ngang
   17°± 2°
   Kích thước           
   371 x 371x 40mm 
   Độ điều chỉnh     
   15° - +15°
   Chống sét
   Nối đất
   Khối lượng  750g
   Chuẩn kết nối
   SMA Female
   Nhiệt độ
   -40 - + 60°C
   Độ ẩm
   20% - 95%RH    
   Phân cực
   V/H
   Chất liệu vỏ
   UV-Resistance ABS
   Trở kháng đầu vào
   50Ω
 •  Mã sản phẩm
   AP-24010
   Tần số hoạt động
   2.4 - 2.5GHz
   Độ lợi
   10dBi
   Công suất
   30W
   VSWR  £ 1.5
   Góc rộng chùm ănten              
   E-plan 64°
   H-plan 68°
   Kích thước           
   110 x 85 x 36mm 
   Khối lượng
   290g 
   Cable Ănten
   Chuẩn N 
   Kết nối chuẩn
   N Female
   Nhiệt độ
   -20 - 80°C
   Độ ẩm
   40% - 60%RH    
   Phân cực
   Linear
   Giá  Hanged on pole
   Định hướng
   N
 •  Mã sản phẩm  
   AOM-515810
   Tần số hoạt động
   5.1 - 5.875GHz
   VSWR  ≦ 2.0
   Độ lợi
   10dBi
   Góc rộng phương đứng
   10°
   Góc rộng phương ngang          
   360°
   Trở kháng
   50Ω
   Đầu nối chuẩn 
   N male
   Dài
   460mm
   Đường kính 
   20mm
   Khối lượng
   160g
 •  Mã sản phẩm  
   AOM-58010
   Tần số hoạt động
   5.1 - 5.9GHz
   VSWR  ≦ 2.0
   Độ lợi
   10dBi
   Góc rộng phương đứng                   
   10°
   Góc rộng phương ngang
   360°
   Trở kháng
   50Ω
   Đầu nối chuẩn 
   N male
   Dài
   470mm
   Đường kính 
   24mm
   Khối lượng
   440g
 • Mã sản phẩm 
   AO-24015-1.1
   Tần số hoạt động
   2.4 - 2.5GHz
   Độ lợi
   15dBi
   Công suất
   50W
   VSWR  £ 1.5
   Góc rộng chùm ănten           
   Mặt phẳng E 8°
   Mặt phẳng H
   360°
   Kích thước
   24 x 1420mm 
   Khối lượng
   500g 
   Cable Ănten
   Chuẩn N 
   Kết nối chuẩn
   N Female
   Nhiệt độ
   -20 - 80°C
   Độ ẩm
   40% - 60%RH    
   Phân cực
   Dọc
   Giá  Gắn trên cột
 •  Mã sản phẩm  
   AOM-24010
   Tần số hoạt động
   2.4 - 2.5GHz
   VSWR  ≦ 1.5
   Độ lợi
   10dBi
   Góc rộng phương đứng
   12°
   Góc rộng phương ngang
   360°
   Trở kháng
   50Ω
   Đầu nối chuẩn 
   N male
   Dài
   695mm
   Đường kính 
   20mm
   Khối lượng
   220g
 •  Mã sản phẩm 
   AO-24010.2
   Tần số hoạt động
   2.4 - 2.5GHz
   Độ lợi
   10dBi
   Công suất
   50W
   VSWR  £ 1.5
   Góc rộng chùm ănten
   Mặt phẳng E 10°
   Mặt phẳng H
   360°
   Kích thước
   24 x 810mm 
   Khối lượng
   500g 
   Cable Ănten
   Chuẩn N 
   Kết nối chuẩn
   N Female
   Nhiệt độ
   -20 - 80°C
   Độ ẩm
   40% - 60%RH    
   Phân cực
   Dọc
   Giá  Gắn trên cột
   Hướng  Bắc
 •  Mã sản phẩm:
   AOM-24008 
   Tần số hoạt động:
   2.4 - 2.5GHz
   VSWR:  ≦ 1.5
   Độ lợi:
   8dBi
   Góc rộng phương đứng:          
   18°
   Góc rộng phương ngang:
   360°
   Trở kháng:
   50Ω
   Đầu nối chuẩn:
   N male
   Dài:
   510mm
   Đường kính:
   20mm
   Khối lượng:
   165g