• Dòng thiết bị chuyển mạch biên cố định cấp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển khai các ứng dụng hội tụ an toàn và tối đa hoá bảo vệ vốn đầu tư cho các yêu cầu mạng và ứng dụng đang ngày càng phát triển. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các giải pháp chuyển mạch Ethernet cho một loạt ứng dụng, bao gồm trụ sở, văn phòng chi nhánh doanh nghiệp, tổ chức quy mô trung bình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), đồng thời mang lại khả năng truy cập an toàn, sự ưu việt trong hoạt động, tính bền vững và trải nghiệm làm việc nâng cao. Các thiết bị chuyển mạch giúp giảm tiêu thụ năng lượng và bức xạ các-bon trên toàn công ty.

   

  - Thiết bị chuyển mạch có thể lắp ghép cho các dịch vụ LAN nâng cao dành cho mạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ và các văn phòng chi nhánh

  - Chuyển mạch Tầng 2 với các dịch vụ thông minh của Tầng 2-4 như QoS, giới hạn tốc độ và phân loại lưu lượng truy cập

  - An ninh tích hợp bao gồm ACL và NAC

  - Cấu hình mạng và khắc phục sự cố dễ dàng bằng phần mềm Cisco Network Assistant

  - 48 cổng 10/100/1000 PoE và 4 liên kết SFP

  - Bảo hành trọn đời có giới hạn

   

 • Dòng thiết bị chuyển mạch biên cố định cấp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển khai các ứng dụng hội tụ an toàn và tối đa hoá bảo vệ vốn đầu tư cho các yêu cầu mạng và ứng dụng đang ngày càng phát triển. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các giải pháp chuyển mạch Ethernet cho một loạt ứng dụng, bao gồm trụ sở, văn phòng chi nhánh doanh nghiệp, tổ chức quy mô trung bình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), đồng thời mang lại khả năng truy cập an toàn, sự ưu việt trong hoạt động, tính bền vững và trải nghiệm làm việc nâng cao. Các thiết bị chuyển mạch giúp giảm tiêu thụ năng lượng và bức xạ các-bon trên toàn công ty.

   

  - Thiết bị chuyển mạch độc lập và tích hợp dành cho trụ sở và các văn phòng chi nhánh

  - Giúp triển khai các dịch vụ hội tụ an toàn và thích ứng với các yêu cầu về mạng và ứng dụng đang thay đổi

  - Nâng cấp lên 10G trong vòng 10 giây với mô-đun máy đổi điện Cisco TwinGig

  - 15,4W PoE trên toàn bộ 48 cổng

  - Hỗ trợ 802.1n vượt 15,4W cho một cổng

  - Cisco EnergyWise

  - Quạt và nguồn điện mô-đun với nguồn dự phòng ngoài

  - Hiệu suất cao với khả năng chuyển mạch Tầng 2-4 ở tốc độ đường truyền, định tuyến multicast động và IPv6

  - Các tính năng an ninh nâng cao tích hợp, bao gồm ACL, các dịch vụ mạng dựa trên nhận dạng và Kiểm soát Truy nhập Mạng của Cisco (NAC)

  - Thiết bị chuyển mạch tích hợp với nguồn điện và quạt mô-đun có dự phòng kép để hoạt động liên tục

  - Lên tới 48 cổng 10/100/1000 cộng với hai cổng 10 Gb Ethernet trên tất cả các mô hình

  - Bảo hành trọn đời có giới hạn

 • Dòng thiết bị chuyển mạch biên cố định cấp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển khai các ứng dụng hội tụ an toàn và tối đa hoá bảo vệ vốn đầu tư cho các yêu cầu mạng và ứng dụng đang ngày càng phát triển. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các giải pháp chuyển mạch Ethernet cho một loạt ứng dụng, bao gồm trụ sở, văn phòng chi nhánh doanh nghiệp, tổ chức quy mô trung bình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), đồng thời mang lại khả năng truy cập an toàn, sự ưu việt trong hoạt động, tính bền vững và trải nghiệm làm việc nâng cao. Các thiết bị chuyển mạch giúp giảm tiêu thụ năng lượng và bức xạ các-bon trên toàn công ty.

   

  - Thiết bị chuyển mạch đa tầng có thể lắp ghép dành cho các văn phòng chi nhánh và các tổ chức có quy mô trung bình

  - Cisco StackWise với kết nối 32 Gbps cho hệ thống hợp nhất, ổn định bao gồm tối đa chín thiết bị chuyển mạch với khả năng chuyển mạch bảo vệ trong thời gian chỉ bằng một phần của giây

  - Bảo vệ nguồn điện dây trong suốt nhờ một nguồn điện dự phòng ngoài; có sẵn lựa chọn nguồn DC

  - Cisco EnergyWise

  - Hoạt động không gián đoạn với khả năng chuyển mạch Tầng 2-4 ở tốc độ đường truyền, định tuyến multicast động và IPv6

  - An ninh mạng bao gồm các danh sách kiểm soát truy cập (ACL), các dịch vụ xác thực, an ninh ở cấp cổng và các dịch vụ mạng dựa trên nhận dạng

  - Kết nối Fast Ethernet và Gigabit Ethernet

  - Cấu hình PoE với công suất 15,4W mỗi cổng

  - Tối đa 48 cổng 10/100/1000 cộng với 4 cổng SFP

  - Bảo hành trọn đời có giới hạn

   

 • Dòng thiết bị chuyển mạch biên cố định cấp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển khai các ứng dụng hội tụ an toàn và tối đa hoá bảo vệ vốn đầu tư cho các yêu cầu mạng và ứng dụng đang ngày càng phát triển. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các giải pháp chuyển mạch Ethernet cho một loạt ứng dụng, bao gồm trụ sở, văn phòng chi nhánh doanh nghiệp, tổ chức quy mô trung bình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), đồng thời mang lại khả năng truy cập an toàn, sự ưu việt trong hoạt động, tính bền vững và trải nghiệm làm việc nâng cao. Các thiết bị chuyển mạch giúp giảm tiêu thụ năng lượng và bức xạ các-bon trên toàn công ty.

   

  - Thiết bị chuyển mạch đa tầng có thể lắp ghép dành cho trụ sở và các văn phòng chi nhánh lớn hơn

  - Nền tảng có tính khả dụng cao để triển khai các dịch vụ hội tụ an toàn và thích ứng với các yêu cầu về mạng và ứng dụng đang thay đổi

  - StackWise Plus với kết nối 64 Gbps cho hệ thống hợp nhất, ổn định bao gồm tối đa chín thiết bị chuyển mạch với khả năng chuyển mạch bảo vệ trong thời gian chỉ bằng một phần của giây

  - Nâng cấp lên 10G trong vòng 10 giây với mô-đun máy đổi điện Cisco TwinGig

  - 15,4W Cấp điện qua Ethernet (PoE) ở toàn bộ 48 cổng

  - Hỗ trợ 802.11n vượt 15,4W cho một cổng

  - Cisco EnergyWise

  - Quạt và nguồn điện mô-đun với nguồn dự phòng ngoài; có sẵn lựa chọn nguồn DC

  - Hoạt động không gián đoạn với khả năng chuyển mạch Tầng 2-4 ở tốc độ đường truyền, định tuyến multicast động và định tuyến IPv6

  - Các tính năng an ninh nâng cao tích hợp, bao gồm ACL, các dịch vụ mạng dựa trên nhận dạng và Kiểm soát Truy cập Mạng (NAC)

  - Tương thích ngược đầy đủ với Cisco Catalyst 3750 Series để bảo vệ vốn đầu tư

  - Lên tới 48 cổng 10/100/1000 cộng với hai cổng 10 GbE trên tất cả các mô hình

  - Bảo hành trọn đời có giới hạn

   

 • Dòng thiết bị chuyển mạch biên cố định cấp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển khai các ứng dụng hội tụ an toàn và tối đa hoá bảo vệ vốn đầu tư cho các yêu cầu mạng và ứng dụng đang ngày càng phát triển. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các giải pháp chuyển mạch Ethernet cho một loạt ứng dụng, bao gồm trụ sở, văn phòng chi nhánh doanh nghiệp, tổ chức quy mô trung bình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), đồng thời mang lại khả năng truy cập an toàn, sự ưu việt trong hoạt động, tính bền vững và trải nghiệm làm việc nâng cao. Các thiết bị chuyển mạch giúp giảm tiêu thụ năng lượng và bức xạ các-bon trên toàn công ty.

   

  - Chuyển mạch hiệu suất cao, máy chủ được tối ưu hoá cho giá máy dành cho các tổ chức thuộc mọi quy mô

  - Cấu hình cố định độc lập dùng cho chuyển mạch có độ trễ thấp và tốc độ dây dẫn

  - Chuyển mạch Tầng 2-4 và các dịch vụ thông minh với định tuyến IP động và IPv6

  - Lên tới 48 cổng 10/100/1000 với 4 cổng Small Form-Factor Pluggable (SFP) hoặc 48 cổng 10/100/1000 với 2 cổng 10 GbE

  - Nguồn điện AC hoặc DC kép, có khả năng thay thế nóng ngay ở bên trong

  - Ngăn quạt có thể thay thế nóng

   

 • Thiết bị chuyển mạch mạng mô-đun Cisco Catalyst mang lại sự đơn giản cho việc vận hành, tính linh hoạt về phương tiện và khả năng mở rộng để nâng cao tuổi thọ triển khai và giảm tổng chi phí sở hữu. Các sản phẩm chuyển mạch của Cisco mang lại độ khả dụng cao, an ninh tích hợp, hỗ trợ mạnh cho các ứng dụng hội tụ, và bảo vệ đáng kể cho đầu tư dài hạn.

   

  - Nền tảng mô-đun cỡ trung bình được thiết kế cho các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ thuộc mọi quy mô

  - Các dịch vụ mạng thông minh từ Tầng 2 tới Tầng 4 với PoE tích hợp cho truyền thông hợp nhất

  - Các tính năng tiên tiến có độ khả dụng cao, bao gồm Nâng cấp Phần mềm Khi Hệ thống đang Hoạt động (In-Service Software Upgrade - ISSU) để tối đa hoá thời gian hoạt động của mạng

  - Các tính năng an ninh mở rộng, bao gồm 802.1x, Kiểm soát Truy cập Mạng (NAC), NetFlow, chính sách mặt phẳng điều khiển

  - Mật độ cổng cao với kết nối Fast Ethernet, Gb Ethernet và 10 Gb Ethernet

  - Quản lý đơn giản để dễ sử dụng

   

 • Thiết bị chuyển mạch mạng mô-đun Cisco Catalyst mang lại sự đơn giản cho việc vận hành, tính linh hoạt về phương tiện và khả năng mở rộng để nâng cao tuổi thọ triển khai và giảm tổng chi phí sở hữu. Các sản phẩm chuyển mạch của Cisco mang lại độ khả dụng cao, an ninh tích hợp, hỗ trợ mạnh cho các ứng dụng hội tụ, và bảo vệ đáng kể cho đầu tư dài hạn.

   

  - Lý tưởng cho việc triển khai trong toàn mạng

  - Hỗ trợ điện thoại IP, các dịch vụ không dây, và video

  - Độ khả dụng cao nhất và tăng cường khả năng quản lý

  - An ninh toàn diện với các mô-đun dịch vụ cho tường lửa, ngăn chặn xâm nhập, SSL và VPN Bảo mật IP (IPsec) và phát hiện hiện tượng bất thường

  - Chuyển mạch và cân bằng tải từ Tầng 4 tới Tầng 7 có khả năng nhận biết nội dung và ứng dụng; mô-đun dịch vụ Mạng Hướng Ứng dụng

  - Hiệu suất hàng đầu, khả năng mở rộng Cấp điện qua Ethernet (Power over Ethernet - PoE) và mật độ cổng